Marek Wasiewicz - Wójt Gminy Przemyśl

Ewa Markowicz - Skarbnik Gminy Przemyśl

Krystyna Wojtyło - Sekretarz Gminy Przemyśl

 

Izabela Kłos - Sekretariat

Biuro podawcze

 

Witold Klepacki - Zarządzenie Kryzysowe i Obrona Cywilna

 

Referat Administracyjny:

Aneta Preneta-Malicka - Stanowisko ds. kadr, BHP i stypendiów socjalnych

Wojciech Gołdyn - Stanowisko ds. oświaty

Wojciech Ziajka - Stanowisko ds. obsługi sieci teleinformatycznych

Dawid Janiszczak - Informatyk

 

Referat Obsługi Urzędu i Biura Rady:

Anna Boratyn - Kierownik Referatu Obsługi Urzędu i Biura Rady

Karolina Dratwa-Lizak - Stanowisko ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej

Mariusz Błahut - Stanowisko ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej

 

Referat Finansowy:

Małgorzata Dobrowolska - Kierownik Referatu Finansowego

Małgorzata Biernat - Stanowisko ds. księgowości budżetu, wynagrodzeń i podatku VAT

Dorota Warchoł - Stanowisko ds. księgowości budżetu

Angelika Chuchra - Stanowisko ds. księgowości

Beata Noga - Stanowisko ds. księgowości

Bernarda Chodorowska - Kasjer

Elżbieta Borys - Stanowisko ds. księgowości placówek oświatowych

Bernadeta Lewicka - Stanowisko ds. księgowości placówek oświatowych

Bożena Witkowska - Stanowisko ds. wynagrodzeń nauczycieli i pracowników placówek oświatowych

 

Referat Podatków i Opłat:

Paweł Mikoś - Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Kazimiera Łamasz - Stanowisko ds. wymiaru podatków

Paulina Mach - Stanowisko ds.wymiaru podatków i sprawozdawczości

Marzena Sikora - Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Patrycja Hawro - Stanowisko ds. księgowości i windykacji należności

Klaudia Świętyniowska - Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Referat Inwestycji i Gospodarki:

Piotr Wujec - Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki

Joanna Łapińska - Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury komunalnej

Edyta Głuszek - Stanowisko ds. zamówień publicznych

Mateusz Szczurko - Stanowisko ds. inwestycji, remontów, dróg i transportu

Urszula Kopczak - Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Zbigniew Gnus - Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

Artur Pukas - Stanowisko ds. ochrony przyrody i rolnictwa

Grażyna Korol - Stanowisko ds. gospodarki mieniem gminnym

Grzegorz Bochnacki - Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Agata Jakielaszek - Stanowisko ds. ochrony środowiska