Deklaracja dostępności Strony internetowej Urzędu Gminy Przemyśl.

Gminy Przemyśl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Urzędu Gminy Przemyśl..

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-07

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

 

Treści niedostępne

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

 

Wyłączenia

Istniejąca strona internetowa Urzędu Gminy Przemyśl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – niezgodności i wyłączenia dotyczą:

Filmów opublikowanych przed 23 września 2020 r.;

Dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;

Map;

Plików wytworzonych przez inne podmioty niż Urząd Gminy Przemyśl i przekazanych do publikacji w formie papierowej lub skanów;

Treści archiwalnych, niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Koordynator dostępności: Anna Boratyn

Dane Kontaktowe:

Urząd Gminy Przemyśl

Borelowskiego 1

37-700 Przemyśl,

II piętro, pokój nr 200

Tel. 16 888 94 10

Tel. kontaktowy dla osób ze szczególnymi potrzebami również do komunikacji SMS i MMS – 795 466 024

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Dostępność cyfrowa: Informatyk: Dawid Janiszczak

Dane Kontaktowe:

Urząd Gminy Przemyśl

Borelowskiego 1

37-700 Przemyśl,

II piętro, pokój nr 200

Tel. 16 888 94 09

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie
 • wnioskować o udostępnienie usług związanych z likwidacją barier w komunikowaniu się,
 • wnioskować o udostępnienie usług tłumacza: PJM, SJM, SKOGN,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Przemyśl z dnia 3 lutego 2022 r. została wprowadzona PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY PRZEMYŚL. Procedura opisuje sposób obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie oraz zawiera wzory wniosków: wniosek o udostępnienie usługi, o zapewnienie świadczenia usługi tłumacza i wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Zarządzenie wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Przemyśl www.gminaprzemysl.bip.gov.pl , w zakładce: dostępność.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Przemyśl
 • Adres: ul. płk M. Borelowskiego 1
  37-700 Przemyśl
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 670 48 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Przemyśl znajduje się na przy ul. płk. Marcina Borelowskiego 1. Audytowany budynek jest czterokondygnacyjny, dzierżawiony przez Urząd Gminy. Obok oraz za urzędem zlokalizowany jest ogólnodostępny parking. Jednak podobnie jak budynek, parking nie należy do Urzędu Gminy. Tereny, na których jest parking należą do Wspólnoty Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji . Na istniejącym parkingu brak wydzielonych stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking nie jest dostępny z poziomu chodnika, brak obniżonych krawężników. Dostęp budynku dla pieszych i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi od strony ul. płk. Marcina Borelowskiego jest bardzo utrudniony ze względu na możliwość skorzystania jedynie ze stromych schodów łączących chodnik położony na skarpie z obiektem, który jest w zaniżeniu.

 

Wejście do obiektu:

Strefa wejścia głównego jest zadaszona, ale nieoświetlona. Brak dzwonka i domofonu. Na ścianie przed wejściem do budynku umieszczono tablice informacyjne z funkcjami budynku. Drzwi wejściowe do urzędu są dwuskrzydłowe, w połowie przeszkolone, z samozamykaczem. Szerokość skrzydeł drzwi wynosi odpowiednio 90 cm i 70 cm, wysokość natomiast 199 cm. Klamka znajduje się na wysokości 95 - 125 cm. W drzwiach znajduje się 2 cm próg. Przy głównym wejściu znajduje się wiatrołap o wymiarach 140 x 280 cm. Na podłodze w wiatrołapie leży nieprzymocowana płaska wycieraczka. Z wiatrołapu na parter Urzędu Gminy prowadzą kolejne drzwi o wymiarach jak zewnętrzne drzwi wejściowe. Próg w drzwiach 5 cm.

Schody zewnętrzne prowadzące do głównego wejścia są jednobiegowe. Szerokość schodów wynosi 410 cm w tym część użytkowa schodów stanowi 380 cm (część schodów we wnęce ściany). W biegu znajdują się 2 stopnie o 15 cm wysokości. Pierwszy stopień ma 39 cm głębokości, natomiast drugi to spocznik przed drzwiami zewnętrznymi mający wymiary 125 x 510 cm. Brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia. Nawierzchnia schodów zewnętrznych wykonana z kostki brukowej.

Przy schodach zlokalizowana jest pochylnia o szerokości użytkowej 130 cm. Nawierzchnia pochylni wykonana z kostki brukowej. Krawężniki przy pochylni mają 3 cm wysokości. Brak poręczy przy pochylni. Pochylnia prowadzi na wspólny ze schodami zewnętrznymi spocznik.

 

Wnętrze budynku:

Drzwi do pomieszczeń biurowych w Urzędzie mają 90 cm szerokości, wyjątkiem są drzwi do Archiwum na III piętrze które mają szerokość 80 cm. Wysokość drzwi oraz klamek od podłogi prawidłowa. W drzwiach występują progi wynoszące: 2-3 cm. Wszystkie drzwi można otworzyć jedną ręką. Numeracja pokoi znajduje się na skrzydłach drzwi na wysokości 195 cm. Natomiast opisy pomieszczeń znajdują się zarówno na drzwiach do pokoi jak i na ścianach po różnych stronach, na wysokości 167-180 cm. Kontrast ścian i posadzek w budynku jest zachowany. Kontrast drzwi do ścian na I piętrze prawidłowy, na pozostałych kondygnacjach brak kontrastu. Do przestrzeni użytkowej na drugim piętrze wchodzi się z klatki schodowej poprzez drzwi dwuskrzydłowe, w połowie przeszklone. Szerokość skrzydeł drzwi wynosi: skrzydło główne 110 cm i skrzydło boczne 70 cm. Wysokość drzwi oraz klamki od podłogi prawidłowa. W drzwiach jest 1 cm próg. Za drzwiami leży nieprzymocowana wycieraczka. Na ścianie naprzeciw wejścia na korytarz na drugie piętro, zawieszona jest tablica informacyjna z opisem i numeracją pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach. Na końcu korytarzy na poszczególnych kondygnacjach są wyjścia na balkon. Drzwi wejściowe są przeszklone, jednoskrzydłowe. Szerokość drzwi wynosi 70 cm, natomiast wysokość 220 cm. Klamka znajduje się na wysokości 110 cm. Gniazdka w budynku znajdują się na wysokości: 87 - 90 cm od podłogi, natomiast włączniki światła na wysokości 147 cm. W przestrzeni korytarzy w budynku zawieszone są gaśnice przeciwpożarowe. Elementami wiszącymi wystającymi dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany są dodatkowo blaty do wypełniania dokumentów. Blaty wystają 33 cm od ściany i są nieoznaczone. Informacje tekstowe udostępnione w urzędzie znajdują się na wysokości 115 - 215 cm. Czcionka używana w informacjach tekstowych mała.

Głównymi punktami obsługi klientów w Urzędzie Gminy są :

Na parterze - Biuro Podawcze. Szerokość drzwi do biura wynosi 95 cm. Lada znajduje się na wysokości 102 cm, szerokość lady natomiast 22 cm. Pod blatem zapewniona jest przestrzeń manewrowa.

Na pierwszym piętrze - Kasa. Lada znajduje się na wysokości 100 cm. Szerokość użytkowa lady wynosi 8 cm. Pod blatem przestrzeń manewrowa wynosi 5 cm.

 

Dostępna toaleta:

W budynku dzierżawionym przez Urząd Gminy Przemyśl nie ma łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Komunikacja pionowa i pozioma:

Szerokość poziomych dróg komunikacyjnych na poszczególnych kondygnacjach w Urzędzie wynosi 145 cm. Przestrzeń manewrową na korytarzach ograniczają krzesła i drukarka. Szerokość korytarza przy blacie na dokumenty wynosi 105 cm. Na korytarzach brak pochwytów.

Komunikację pionową w budynku Urzędu Gminy zapewniają schody wewnętrzne. Przed schodami leży nieprzymocowana wycieraczka. Szerokość schodów wynosi 120 cm. Nawierzchnia schodów śliska z płyty lastryko. Brak pasa ostrzegawczego przed schodami. Pierwszy i ostatni stopień w biegach nieoznaczony kontrastowo. Pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami znajdują się 2 biegi schodowe. Biegi mają po 11 stopni o wymiarach: 30 cm głębokości i 17 cm wysokości. Spoczniki międzybiegowe mają wymiary 130 x 283 cm. Na spocznikach znajduje się zabezpieczone balustradą przeszklenie. Pomiędzy drugim a trzecim piętrem na spoczniku znajdują się kwiaty ograniczające przejście. Brak kontrastu na spocznikach. Od strony otwartej schodów zamontowana jest jednostronna balustrada z płaską poręczą. Balustrada znajduje się na wysokości 110 cm. Część chwytna ma szerokość 5 cm. Na końcach poręczy brak oznaczeń dotykowych w alfabecie Braille’a.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w poszczególnych referatach powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy ( wykaz nr telefonów https://www.gminaprzemysl.pl/index.php/kontakt ), który obsłuży interesanta w pomieszczeniu biura podawczego lub w innym ustalonym miejscu.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Urzędu Gminy Przemyśl posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony
 • wyszukiwarka.

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TAB - przejście do kolejnego elementu.

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu.

ENTER – otwarcie/zatwierdzenie wybranego elementu.

W niektórych przypadkach można użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element.

 

Dodatkowe skróty klawiszowe:

SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej.

SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki.

SHIFT + ALT + M – mapa witryny.

SHIFT + ALT+ K – przejście do działu z kontaktami.

SHIFT + ALT + O – przejście do deklaracji dostępności.

SHIFT + ALT + B – przejście do Biuletynu Informacji Publicznej.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych: Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych).

 

Inne informacje i oświadczenia

Redaktorzy strony starają się zapewnić pełną dostępność serwisu dla odbiorców, jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek błędy, prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu poprawy dostępności strony.