1. Wydawcą portalu www.gminaprzemysl.pl jest Urząd Gminy w Przemyślu.
  2. Korzystanie z funkcji portalu www.gminaprzemysl.pl jest bezpłatne.
  3. Jedyną formą danych użytkownika gromadzonych przez portal www.gminaprzemysl.pl jest adres IP pozostawiany w bazie systemu portalu w wyniku odwiedzin witryny.
  4.  Administrator www.gminaprzemysl.pl ma obowiązek udostępnić adres IP użytkownika wszelkim organom ścigania na podstawie decyzji sądu.
  5. Użytkownicy portalu www.gminaprzemysl.pl mają pełne prawo do zgłaszania swoich uwag odnoszących się do funkcjonowania portalu do administratora portalu.
  6. Użytkownicy portalu www.gminaprzemysl.pl chcąc z niego korzystać zgadzają się na powyższy regulamin.