W dniu 20.03 2023 r. w Szkole Podstawowej w Grochowcach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w którym udział wzięli uczniowie  szkół z terenu Gminy Przemyśl. Po zaciętej rywalizacji na wysokim poziomie najlepsze wyniki i kwalifikację do eliminacji powiatowych które odbędą się 28.04.2023 r. w Kalwarii Pacławskiej osiągnęli:

Grupa I - szkoły podstawowe klasy I - IV

1 miejsce – Antoni Kędzierski – SP Nehrybka

2 miejsce – Gabriel Giżyński – SP Grochowce

3 miejsce – Maja Chytla – SP Nehrybka

4 miejsce – Lena Szydłowska – SP Ujkowice

5 miejsce – Kamil Siwak – SP Ujkowice

6 miejsce – Maja Jakubiec – SP Grochowce

Grupa II - szkoły podstawowe klasy V - VIII:

1 miejsce – Samuel Dańków – SP Hermanowice

2 miejsce – Kacper Chorążewicz – SP Hermanowice

3 miejsce – Filip Świstak – SP Ostrów

4 miejsce – Adrianna Pawłucka – SP Ostrów

5 miejsce – Natalia Sanocka – SP Ujkowice

5 miejsce – Karol Weimer – SP Nehrybka

Laureaci czołowych miejsc otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Przemyśl Pana Andrzeja Huka. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Podziękowania należą się wszystkim uczniom biorącym udział w zawodach  i ich opiekunom za wkład pracy w przygotowaniu do turnieju. Szczególne podziękowania należą się gospodarzowi turnieju Pani Monice Horochwik – Dyrektorce Szkoły Podstawowej w Grochowcach wraz z kadrą za pomoc w organizacji turnieju, piękne udekorowanie sali oraz przygotowanie posiłku dla wszystkich uczestników.


Urząd Gminy Przemyśl przeprowadził eliminacje gminne Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „ Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat!  Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.”

Do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 52 prace w trzech grupach które zostały ocenione przez komisję konkursową.

Czołowe miejsca zdobyli:

Grupa I – dzieci z przedszkoli:

1 miejsce – Gabriela Hańczuk – Przedszkole Nehrybka

2 miejsce – Sebastian Depciuch – Przedszkole Nehrybka

3 miejsce – Natalia Depciuch – Przedszkole Nehrybka

Wyróżnienia – Radosław Szpond Przedszkole Pikulice, Dominik Szpond – Przedszkole Pikulice, Anna Szpieg – Przedszkole Nehrybka

Grupa II – uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej:

1 miejsce – Błażej Kielar – SP Grochowce

2 miejsce – Lena Wachta – SP Nehrybka

3 miejsce – Lena Osadzińska – SP Nehrybka

Wyróżnienia: Kamil Siwak – SP Ujkowice,  Szymon Jakubiec – SP Grochowce, Kacper Dejnaka – SP Grochowce

Grupa III – uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej:

1 miejsce – Karolina Gawenko – SP Hermanowice

2 miejsce – Julia Leja – SP Ujkowice

3 miejsce – Natalia Gaweł – SP Ujkowice

Wyróżnienia – Natalia Dzimira – SP Grochowce, Aleksandra Sapa – SP Grochowce, Michał Litwa – SP Grochowce

Prace wymienionych uczniów zostały zakwalifikowane do eliminacji powiatowych na których najlepsze lokaty uzyskały: Anna Szpieg – 3 miejsce oraz Sebastian Depciuch i Natalia Depciuch – wyróżnienia w grupie przedszkoli, Lena Osadzińska - 1 miejsce w grupie klas I-IV (zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich) oraz Karolina Gawenko – 2 miejsce i Natalia Dzimira – wyróżnienie w grupie klas V-VIII

Przedszkolacy i uczniowie których prace zostały ocenione najwyżej zostali nagrodzeni (podczas Turnieju Wiedzy Pożarniczej) upominkami ufundowanymi przez Wójta Gminy Przemyśl Pana Andrzeja Huka, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu dyplomami.

Należy podkreślić, że komisja konkursowa miała duży problem z wyłonieniem najlepszych rysunków, co świadczy o wyrównanym poziomie i pracy włożonej zarówno przez dzieci i młodzież jak i ich opiekunów, za co należą się słowa podziękowania.