Sołectwo Krówniki otrzymało pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi na projekt pn. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – Etap I poprzez budowę ogrodzenia oraz zakup wyposażenia placu zabaw.

Plac zabaw - tablica informacyjna

Pomoc pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest przeznaczona dla gmin, które zdecydowały się realizować projekty w zakresie: aktywizacji lokalnych społeczności ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości, integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi lub modernizacji przestrzeni wiejskiej.

Plac zabaw - Krówniki

Zaplanowane zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – Etap 1 poprzez budowę ogrodzenia oraz zakup wyposażenia placu zabaw” jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przeprowadzona wśród mieszkańców wsi Krówniki. Niejednokrotnie na zebraniach wiejskich, podczas spotkań nieformalnych, a także działań związanych z opracowaniem Sołeckiej Strategii Wsi Krówniki temat budowy placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – był jednym z postulatów zgłaszanych przez mieszkańców. Działki rekreacyjno - sportowe znajdują się w centrum wsi, przy drodze powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksamanice w związku z powyższym są wizytówką wsi. Teren jest ogólnodostępny. Z obiektu na co dzień będą mogły korzystać dzieci i młodzież, w tym dzieci uczęszczające do okolicznych przedszkoli. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, montaż 5 urządzeń oraz małej architektury jest I etapem otwierającym drogę do dalszych działań. Ma być ono motywacją dla Mieszkańców do podejmowania dalszych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej. Całkowita wartość zadania wyniosła: 44 439,67 zł, w tym: wartość pomocy finansowej: 12 000 zł oraz Fundusz sołecki: 20 000,00 zł.

 Krówniki - plac zabaw