Z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Paniom i Panom

sprawującym tę zacną funkcję,

szczególnie Tym z Gminy Przemyśl,

składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, wytrwałości i satysfakcji

z wykonywanej na rzecz

lokalnej społeczności pracy.

Dziękują za pełne zaangażowanie

życzymy nieustającej werwy

i niegasnącej chęci do działania.

Niechaj owoce pracy oraz zadowolenie

mieszkańców będą najlepszą nagrodą

za Wasz codzienny trud i poświęcenie.

 

Z wyrazami szacunku.

Przewodniczący
Rady Gminy 
Marek Wasiewicz

Bukiet tulipanów Wójt Gminy Przemyśl
Andrzej Huk