7 maja 2024 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl rozpoczęła się I sesja Rady Gminy IX kadencji. Obrady rozpoczął najstarszy Radny Ryszard Miśniak. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Dariusz Kinasz wręczył nowo wybranym Radnym zaświadczenia o wyborze, następnie Radni złożyli ślubowanie. Przewodniczącym Rady Gminy Przemyśl IX kadencji wybrany został Przemysław Laska, zaś v-ce Przewodniczącym Ryszard Miśniak. 
Wójt Gminy Przemyśl odebrał od Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze, po czym złożył ślubowanie i wygłosił krótkie przemówienie wyznaczające kierunki działania i pracy w IX kadencji.
Na tym zakończono obrady I Sesji Rady Gminy Przemyśl IX kadencji.