Uchwały i informacje z obrad sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy Przemyśl: Otwórz

Nagranie z LXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przemyśl: