W dniu 22 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl. odbędzie się II Sesja Rady Gminy Przemyśl.

Porządek obrad dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: Przejdź do BIP