Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje odbiorców z miasta Przemyśla oraz Gminy Przemyśl zaopatrywanych w wodę przez Przedsiębiorstwo, że od dnia 01.08.2023 r. nastąpi planowane płukanie sieci wodociągowej.

W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe spadki ciśnienia wody oraz pojawi się zwiększona zawartość chloru wodzie, który należy usuwać poprzez jej przegotowanie.