Uprzejmie informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.), w związku z wyprzedaniem posiadanych zasobów węgla kamiennego Gmina Przemyśl ogłasza zakończenie tzw. sprzedaży końcowej węgla,  nabytego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W związku z powyższym wnioski złożone po 26 czerwca 2023 r. pozostaną bez rozpoznania.