Wójt Gminy Przemyśl zarządza nabór na stanowisko dyrektora w następujących placówkach oświatowych: