Biblioteka Publiczna Gminy Przemyśl z siedzibą w Hermanowicach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. komputery dla bibliotek". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono 4 laptopy, 4 drukarki laserowe oraz oprogramowanie biurowe. koszt ogółem zadania wynosi 32 000 zł, z tego 27 000 zł dofinansowania z Instytutu Książki.