Konkurs organizowany jest już po raz jedenasty i ma na celu pokazanie szerszemu kręgowi odbiorców piękna wiejskiego krajobrazu, promowanie idei wspólnego działania społeczności wiejskiej nastawionego na uzyskanie wspólnej korzyści w postaci przyjaznej dla mieszkańców, zadbanej, pięknej wsi stanowiącej wizytówkę nie tylko społeczności lokalnej, ale również regionu. Nagradzane będą również te wsie, które wykorzystują innowacyjne i technologiczne rozwiązania do poprawy jakości życia swoich mieszkańców, wpisujące się w koncepcję „smart villages”.

Do udziału w konkursie Gmina może zgłosić jedną wieś ze swojego terenu, przy czym zgłoszenia należy dokonać do 10 września 2022 r. Jednocześnie zapraszamy do konkursu społeczności wiejskie, które za pośrednictwem głosowania internetowego będą miały swój współudział w wyborze laureatów.

Na stronie internetowej www.odnowawsi.podkarpackie.pl został zamieszczony regulamin konkursu, w którym określone są warunki udziału oraz kryteria oceny zgłoszeń. Więcej informacji w sprawie konkursu można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09.