Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie z Gminy Przeworsk otrzymała dotację w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 rok.

Zadanie polega na przygotowaniu, opracowaniu i wydrukowaniu publikacji – w formie śpiewnika pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – na ludową nutę”, w której będą zawarte tradycyjne pieśni, przyśpiewki, pastorałki związane z obrzędowością, tradycją oraz kulturą wsi z terenu Województwa Podkarpackiego.
Zapraszamy zespoły ludowe i śpiewacze, śpiewaków, kontynuatorów tradycji, wykonawców muzyki ludowej do nadsyłania tekstów, utworów (piosenek, kolęd – tekst i opcjonalnie melodia) do publikacji – w formie śpiewnika pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – na ludową nutę”, w której będą zawarte tradycyjne pieśni, przyśpiewki, pastorałki związane z obrzędowością, tradycją oraz kulturą wsi z terenu Województwa Podkarpackiego.

 

Plików:
Karta zgłoszenia
Data 2022-08-08
Wielkość pliku 13.84 KB
Pobieranie 120
Regulamin projektu
Data 2022-08-08
Wielkość pliku 93.57 KB
Pobieranie 124
Plakat oryginalny
Data 2022-08-08
Wielkość pliku 4.62 MB
Pobieranie 129