Informujemy, iż w dniu 05.08.2022 r. (piątek),

Urząd Gminy Przemyśl

czynny będzie do godziny 14:00.

Kasa Urzędu Gminy Przemyśl

czynna będzie do godz. 13:30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wszelkie zobowiązania można regulować

za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówkach bankowych.


 Rachunki bankowe Gminy Przemyśl

Rachunek podstawowy: 42 1020 4391 0000 6902 0206 8542

Wpłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych 
(w przypadku braku rachunku indywidualnego)

- opłaty skarbowe,

- wpłaty za wodę i ścieki

- pozostałe opłaty 


Opłaty za gospodarowanie odpadami:

Rachunek bankowy: 53 1020 4391 0000 6002 0206 8591

Indywidualne numery rachunków bankowych przekazano właścicielom nieruchomości na początku 2021 r.