Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok pozostają na poziomie stawek z 2021 roku!!!

W związku z dużą liczbą telefonów od mieszkańców naszej Gminy dotyczących wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok oraz terminu, kiedy Urząd Gminy przekaże mieszkańcom informacje dotyczące wysokości tej opłaty, Wójt Gminy Przemyśl informuje, iż stawka opłaty na 2022 rok, jak informowano wcześniej w Biuletynie Informacyjnym Gminy Przemyśl wynosi:

  • 28,00 zł od jednej osoby miesięcznie – dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i kompostują bioodpady,
  • 33,00 zł od jednej osoby miesięcznie – dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali posiadanie kompostownika i nie kompostują bioodpadów.

Jednocześnie Wójt Gminy Przemyśl pragnie poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przekazywane właścicielom nieruchomości w przypadku zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie została zmieniona, wobec powyższego nie będą przekazywane właścicielom nieruchomości informacje o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.