Czy wiesz że do 1 stycznia 2022 r. musisz wymienić stary, pozaklasowy kocioł (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) jeśli używasz go powyżej 10 lat od daty jego produkcji lub nie posiada on tabliczki znamionowej ??? Ten obowiązek wynika z Uchwały Antysmogowej obowiązującej na terenie Województwa Podkarpackiego od 1 czerwca 2018 r. przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018 r. (Uchwała nr LII/869/18)

Terminy graniczne:

  •  Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
  •  Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  •  Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  •  Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  •  Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. 

Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania: 

 Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

 Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

 Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,  Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

Skąd wziąć pieniądze na wymianę mojego kotła???

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu Czyste powietrze w ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Wnioski można składać internetowo https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9.

Za niezastosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł lub kara grzywny do 5 000 zł.

Plików:
Ulotka nr 1
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 505.88 KB
Pobieranie 466
 
Ulotka nr 2
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 301.65 KB
Pobieranie 460
 
Ulotka nr 3
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 421.81 KB
Pobieranie 460
 
Ulotka nr 4
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 287.53 KB
Pobieranie 420
 
Ulotka nr 5
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 513.23 KB
Pobieranie 455