Informacja dla mieszkańców miejscowości Krówniki, Łuczyce i Rożubowice o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych w miesiącu listopadzie br.

Ze względu na ogłoszenie 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, przesuwa się termin odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów zbieranych selektywnie na dzień 14 listopada 2018 r. (środa).

Niniejsza "informacja" zostaje umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemyśl, www.gminaprzemysl.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemyśl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Krówniki, Łuczyce i Rożubowice. 

Informacja