Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa

Szanowni Mieszkańcy.

Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, realizuje na terenie Gminy Przemyśl projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Projekt ten dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w celu zmniejszenia wykluczenia cyfrowego w naszym regionie.

Od 20.08.2018 r. (poniedziałek) mieszkańców wsi Ostrów odwiedzać będą przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., którzy będą zbierać zgody na wykonanie instalacji. Oczywiście samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do dokonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone w/w usługi. Całość inwestycji będzie realizowana drogą napowietrzną za wykorzystaniem istniejącej infrastruktury słupowej Orange Polska S.A. oraz PGE S.A.

Z wybudowanego przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator w celu świadczenia usług.

Inwestorem realizującym projekt jest firma Voice Net S.A. z Rzeszowa, ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, http://www.voice-net.pl, tel. 801 011 453, tel. 17 777 30 00.