Przebudowa sieci dróg na terenie gminy Przemyśl w miejscowościach Ostrów, Ujkowice, Wapowce, Kuńkowce

Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa sieci dróg na terenie gminy Przemyśl w miejscowościach Ostrów, Ujkowice, Wapowce, Kuńkowce