Przebudowa sieci dróg na terenie gminy Przemyśl w miejscowościach Ostrów, Ujkowice, Wapowce, Kuńkowce

Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa sieci dróg na terenie gminy Przemyśl w miejscowościach Ostrów, Ujkowice, Wapowce, Kuńkowce

 

W bieżącym roku został złożony i uzyskał akceptację wniosek o dofinansowanie z funduszu Polski Ład przebudowy kolejnych dróg na terenie naszej Gminy.  Zadanie zostało podzielone na dwa zakresy a pierwszy z nich  - realizowany w 2022 roku – obejmował będzie  przebudowę dróg w Kuńkowcach i Ostrowie. Prace budowlane zostaną  wykonane , aby  mieszkańcy mogli się cieszyć nową nawierzchnią bitumiczną przebudowywanych dróg.

W 2022 roku planuje się  :

  1. Przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 83/135, 83/140, 83/282 i 701 w miejscowości Ostrów - długość drogi: 540 mb
  2. Przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 717 w m. Ostrów - długość drogi: 520 mb
  3. Przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 394/2 w m. Kuńkowce - długość drogi: 270 mb

 

Dofinansowanie z funduszu Polski Ład pozwoli wykonać prace przy przebudowie kolejnych dróg na terenie naszej Gminy planowane do realizacji w 2023 r. Inwestycja ta pozwoli na przebudowę dróg w Kuńkowcach, Ostrowie,  Ujkowicach i Wapowcach. Planuje się ukończenie robót  do  późnej wiosny.

Największa inwestycja drogowa  obejmowała będzie  przebudowę drogi gminnej Ostrów (kościół) – Zapora. Zakres prac obejmuje poszerzenie drogi i wykonanie chodnika. Koszt tego zadania  wynosi  ponad 1,7 mln zł. Mieszkańcy zyskają na poszerzeniu samej jezdni i wygodnym chodniku. 

Na pozostałych drogach wykonane zostaną prace budowlane polegające na przebudowie, pokryciu nawierzchnią bitumiczną z utwardzonymi poboczami i elementami odwodnienia korpusu dróg.  

W 2023 roku pracami zostaną objęte kolejne odcinki dróg:

  1. Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Ostrów – drogi gminnej dz. nr 149/130 i drogi wewnętrznej dz. nr 153/19 -długość drogi: 625 mb
  2. Przebudowa drogi gminnej Nr 116454R Ostrów (kościół) – Zapora w km 0+044 – 0+910 w m. Ostrów -długość drogi: 866 mb
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 116464R Ujkowice Fort – Kościół - długość drogi: 530 mb
  4. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 384 w miejscowości Kuńkowce - długość  drogi: 763 mb
  5. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 688 i 208 w miejscowości Wapowce - długość drogi: 620 mb