Sołectwo Malhowice

Sołtys: Mieczysław Makarski

Statut sołectwa: Pobierz