Ankieta dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przemyśl

Opublikowano: 17-01-2020

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Przemyśl zgodnie z art. 3 ust. 3 ...

Czytaj więcej

Rachunek bankowy dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

Opublikowano: 20-12-2019

W związku ze zmianą ustawy z dnia 06.09.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późń. zm.), Wójt Gminy Przemyśl informuje, że...

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - 2020 r.

Opublikowano: 17-12-2019

Harmonogram odbioru z posesji zamieszkałych odpadów komunalnych, surowców wtórnych, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gabarytów, zużytych opon, baterii, akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów z Gminy Przemyśl na rok...

Czytaj więcej

Stawki podatków w 2020 roku

Opublikowano: 16-12-2019

Podatek rolny dla rolników. Wylicza się go na podstawie ceny żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał...

Czytaj więcej

Opłaty za odbiór odpadów w 2020 roku

Opublikowano: 16-12-2019

Od 1 stycznia 2020 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z tym stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów...

Czytaj więcej

Informacja dla osób planujących usunięcie azbestu ze swojej posesji w…

Opublikowano: 24-10-2019

Wójt Gminy uprzejmie informuje, że Gmina Przemyśl zamierza w 2020 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy...

Czytaj więcej

Uchwała antysmogowa

Opublikowano: 15-01-2020

W trosce o poprawę jakości powietrza, korzystając z uprawnień wynikających z przepisów art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz...

Czytaj więcej

XIX Sesja Rady Gminy Przemyśl

Opublikowano: 10-01-2020

W dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, pok. nr 213 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Przemyśl. Porządek obrad dostępny...

Czytaj więcej

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.